Om Centrala utvecklingsgruppen


Centrala utvecklingsgruppen
för
Röbäcks skolområde
Är skolornas/förskolornas pedagogiska utvecklingsgrupp utifrån 1-16 års perspektiv

  • Ø Initierar och följer upp prioriterat utvecklingsarbete
  • Ø Är rådgivande och delaktig i det lokala utvecklingsarbetet
  • Ø Följer upp barns/elevers resultat över tid


Deltagarna är en länk mellan arbetslag och Utvecklingsgrupp

  • Ø En representant från varje lokal utvecklingsgrupp utses av rektorerna
  • Ø Mandattid är två år, önskvärt att inte alla byts ut samtidigt
  • Ø Hela utvecklingsgruppen träffas minst tre gånger per termin


Prioriterade områden

  • Ø Konkretisera visionen på Röbäcks skolområde (alla)
  • Ø Höja måluppfyllelsen ur ett kunskapsperspektiv (alla)
  • Ø Utveckling av likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling (alla)
  • Ø Omsätta visionen i ord och handling (alla)


Läsåret 12/13 ingår följande i Centrala utvecklingsgruppen;
Pelle Eklund Rektor Linblomman
Carina Axroth Rektor Linneaskolan
Ulrika Hällman Ställföreträdande rektor Röbäcksskolan
Helena Oscarsson Förskolechef Förskolan Luvan, Fam Röbäck
Kerstin Lundström Förskolechef Kragen, Förskolan Yttersjö, Fam K/Y
Myrtle Nestander Rektor Kasamarks skola
Malin Söderberg Linneaskolan
Jenny Jakobsson Linneaskolan
Katarina Jonsson Linblomman
Kasamarks skola,
Fsk Luvan
Fsk Kragen
Förskolan Yttersjö, Fam K/Y
Röbäcksskolan
FAM Röbäck