Google Apps

Länk till Umeå Kommuns webbplats för Google Apps for Education.
Mötesprotokoll vecka 46

Hur man lägger in ljud i Google-dokument.