IKT - Kopplat till läroplanen


Ur Lpfö98

"Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning."


Läs publikationen från Internetstiftelsen .se
Klassen i dialog med omvärlden – pedagogiska vinster när skolan syns på nätet