The Big 5


Artikel om The Big 5 (av Göran Svanelid) i Lärarnas nyheter.

Om Göran Svanelid.
Länk till Googledokument (Linneaskolan).
Powerpoint från föreläsningen (ovan).
Keynotes från "vår" föreläsning.